Nederland wereldleider op het gebied van e-Mental Health

OESO: niveau Nederlandse ggz hoog, investeringen blijven achter

Veel landen verwaarlozen hun geestelijke gezondheidszorg, ondanks de enorme last voor alle betrokkenen, de samenleving en de economie. Zij moeten in actie komen, de huidige situatie is economisch en sociaal niet meer houdbaar. De Nederlandse ggz is internationaal gezien wel van hoog niveau en innovatief. Dat blijkt uit twee vandaag gepubliceerde rapporten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Nederland heeft volgens de OESO veel voortgang geboekt in hervorming van de ggz en uitkomstgericht werken. Complimenten en waardering is er voor ‘Resultaten Scoren’. Verder is Nederland wereldleider op het gebied van e-Mental Health en is de cliëntenparticipatie goed georganiseerd. De OESO complimenteert Nederland ook met het systeem van dbc’s en prestatie-indicatoren.

De OESO vindt wel dat in Nederland een relatief hoog aantal klinische bedden kent in vergelijking met andere landen. Zij erkent de inspanningen van instellingen om meer mensen in hun eigen omgeving te behandelen. De onderzoekers waarschuwen ook dat huisartsen in Nederland te weinig ondersteuning krijgen bij de aanpak van psychosociale problemen. Dat is zorgelijk gezien hun rol als poortwachter van het zorgstelsel en de hoge ziektelast.

Een ander punt van zorg zijn de investeringen in de Nederlandse ggz. Die blijven achter bij de te winnen opbrengsten. Zo is depressie in Nederland de ziekte met de hoogste ziektelast (€ 2,7 miljard per jaar). De kosten voor behandeling zijn relatief gering, slechts 1% van het totale gezondheidszorgbudget.

De rapporten Making Mental Health Count en de Netherlands Mental Health Analysis Profile zijn onderdeel van een reeks publicaties over de ggz in de lidstaten van de OECD. GGZ Nederland heeft een bijdrage geleverd aan het Nederlandse landenrapport.

Bron: www.ggzconnect.nl