NETQ Healthcare preferred supplier voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

ZKN | NETQ HealthcareMet bijna tien jaar ervaring in het online monitoren binnen de GGZ, is NETQ Healthcare nu ook actief voor klinieken en zelfstandige behandelcentra. Per 1 september jl. heeft Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) gekozen voor NETQ Healthcare als een van de preferred suppliers voor online monitoring van patiënten. Met deze keuze geeft de belangenbehartiger voor zelfstandige klinieken en behandelcentra een advies af aan zijn leden op het gebied van online afname en rapportage van de PREM, PROMs en andere vragenlijsten.

ZKN heeft 171 (kandidaat-)leden met samen 337 vestigingen door heel Nederland. Deze klinieken leveren somatisch curatieve medisch-specialistische zorg. ZKN-klinieken kenmerken zich door een innovatief en ondernemend karakter. Ze hanteren vernieuwende behandelwijzen en vullen proces en organisatie op een vooruitstrevende manier in. Mede hierdoor vonden ZKN en NETQ Healthcare op natuurlijke wijze aansluiting bij elkaar.

In het ledenportaal van ZKN biedt NETQ Healthcare verschillende pakketten aan. Het online afnemen van PROMs heeft overduidelijke procesmatige voordelen voor de kliniek. Maar daarnaast zal ZKN de resultaten uit de systemen van NETQ Healthcare en andere preferred suppliers ook meenemen in de eigen overkoepelende benchmarktool Zorgladder. Zorgladder bundelt alle uitkomsten van de PROMs en aanvullende data, analyseert en vergelijkt ze, en geeft er betekenis aan in stuur- en spiegelinformatie. Deze informatie stelt zorgaanbieders in staat om de patiëntenzorg te verbeteren.

Een van de zaken waarbij ZKN zijn leden momenteel ondersteunt is de VIPP-subsidieregeling. Met het VIPP-programma willen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional stimuleren. De patiënt zou meer inzicht moeten krijgen in de eigen zorg. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de VIPP-subsidie is dat een kwart van de patiënten van een kliniek gebruik maakt van het patiëntenportaal. Het gebruik van NETQ PROMs biedt een kliniek de mogelijkheid patiëntvriendelijke rapportages beschikbaar te stellen in het patiëntenportaal. Hierdoor genereert een kliniek extra traffic naar het portaal en draagt deze bij aan de VIPP-doelstelling om de informatie-uitwisseling te verhogen.

We zijn erg verheugd over de samenwerking met ZKN en kijken uit naar een mooie toekomst waarin we door consequente monitoring en transparante rapportages samen streven naar een betere zorgkwaliteit!