NETQ Monitoring platform over op Lucee

De afgelopen maanden heeft het ontwikkelteam van NETQ Healthcare een grote technische operatie uitgevoerd. De ColdFusion fundering waarop het NETQ Monitoring platform is gebouwd, is – op de testomgeving – nu volledig vervangen door een nieuwe fundering, Lucee genaamd. 

Er zijn meerdere belangrijke redenen geweest om deze operatie uit te voeren. De actieve doorontwikkeling aan ColdFusion door de leverancier is de afgelopen jaren minder geworden. Dit heeft tot gevolg dat zaken als beveiliging, ondersteuning en technische doorontwikkeling meer en meer uit blijven.

NETQ Healthcare heeft hierop geanticipeerd door over te stappen op Lucee, de OpenSource variant met een gezonde en grote community (zie verder http://lucee.org/). De overstap op Lucee geeft naast een actief beveiligingsbeleid ook toegang tot vele nieuwe en moderne technische mogelijkheden en ontwikkelingen.

Functioneel heeft de overstap op Lucee voor u als gebruiker geen gevolgen. Alle huidige functionaliteiten blijven bestaan.

De komende twee maanden wordt het NETQ Monitoring platform op Lucee grondig getest door een kleine groep organisaties. Na een acceptatie door deze organisaties zal in het vierde kwartaal de uitrol van het NETQ Monitoring platform op Lucee gaan plaatsvinden.

Middels onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de vorderingen.