NETQ Monitoring wordt VIPLive Monitoring

Sinds twee jaar is NETQ Healthcare een volledige dochteronderneming van Topicus. We zijn samengekomen met als doel de zorg te helpen verbeteren en verbinden. In de komende periode staat er een aantal uiterlijke en technische wijzigingen op stapel. Onze klanten zijn hierover via een persoonlijke mail reeds geïnformeerd en zullen met betrekking tot de verdere details ook via mail tijdig op de hoogte worden gehouden.

Topicus verbindt de zorg

Door de integratie met Topicus kunnen wij onze klanten steeds beter helpen om goed samen te werken met andere zorgorganisaties. Ons systeem en onze werkwijze zijn inmiddels op verschillende vlakken met elkaar verweven. Zo draagt onze monitoring software al bij aan de digitale huisartsenpost Spreekuur.nl en laten we ROM door huisartsen naadloos doorlopen in de GGZ (het ‘meten door de keten‘).

Daarnaast hebben we – gebruikmakend van de kennis binnen Topicus – grote sprongen gemaakt op het gebied van privacy, beveiliging en het geautomatiseerd testen van onze software. Onze volgende stap is een integratie van onze website in Viplive.nl en een uiterlijke aanpassing van onze applicatie.

Onderdeel van regionaal gezondheidsplatform VIPLive

Binnenkort krijgt NETQ Monitoring een officiële plek binnen Topicus’ regionaal gezondheidsplatform VIPLive. Dit platform omvat oplossingen voor GGZ, ziekenhuizen & klinieken, huisartsen, zorggroepen, HAP, RAV/meldkamers en laboratoria. Onze applicatie wordt binnen het platform bekend onder de naam VIPLive Monitoring en zal net zoals nu onder andere worden ingezet voor het uitvoeren van ROM in de GGZ en PROMS in ziekenhuizen en klinieken. Daarnaast zullen steeds meer huisartsen gebruik gaan maken van onze vragenlijsten; bijvoorbeeld als onderdeel van hun GGZ-zorg en ouderenzorg.

Wat gaat u hiervan merken?

Allereerst zal de NETQ website doorverwijzen naar de VIPLive website (naar VIPLive Monitoring voor GGZ en voor ziekenhuizen & klinieken) en krijgen onze applicatie en communicatiemiddelen een andere kleurstelling. Daarnaast creëren we een nieuwe besloten plek om direct met klanten te communiceren en onderlinge kennisdeling te faciliteren: het klantforum. Na de uiterlijke veranderingen volgen de meer technische wijzigingen zoals in de url’s van de applicatie.

Wat verandert er niet?

Functioneel verandert er door de integratie met VIPLive niets. Ook het team en de contactpersonen voor consultancy en support blijven voor onze klanten ongewijzigd.

Heeft u vragen over de inhoud van dit bericht? Neem dan vooral contact met ons op!

Team NETQ Monitoring