Nieuw screeningsinstrument voor depressie en overrapportage: de ADI-NL

Wist u dat bijna één op de vijf Nederlanders in zijn of haar leven te maken krijgt met depressieve klachten? Met dit aantal is een depressie een van de meest voorkomende psychische stoornissen in Nederland, en één die een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. Hierom is het van groot belang dat een depressie goed gediagnosticeerd wordt, zodat mensen passende hulp kunnen krijgen. Anderzijds komt het overrapporteren (of simuleren) van depressieve klachten ook voor. Om de juiste behandeling te kunnen kiezen is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen klachten die daadwerkelijk het gevolg zijn van een depressie en klachten met een andere oorzaak, zoals overrapportage.

Om op een snelle en eenvoudige manier inzicht te krijgen in de ernst van depressieve klachten, heeft Hogrefe de ADI-NL ontwikkeld. Dit is een korte zelfrapportagevragenlijst over de mate waarin iemand depressieve symptomen ervaart.

Wat de ADI-NL uniek maakt ten opzichte van andere depressielijsten, is dat hij naast het screenen op depressieve klachten ook een indicatie van de symptoomvaliditeit kan geven. Hierdoor kunt u overrapportage uitsluiten, of juist bevestigen. De ADI-NL is daarom ook zeer geschikt als screeningsinstrument wanneer u vermoedt dat er mogelijk sprake is van overrapportage.

De ADI-NL is te gebruiken bij volwassenen vanaf 18 jaar en kan binnen 15 minuten worden afgenomen. De afkappunten zijn vastgesteld op basis van een recent Nederlands onderzoek met 499 deelnemers.

Interesse in gebruik van de ADI-NL? Neem dan contact op met NETQ Healthcare via info@netqhealthcare.nl of telefoonnummer 088 – 2444100.

Dit artikel is een bijdrage van Hogrefe Uitgevers.