Nieuwe vragenlijsten in testotheek en VIPLive

In de afgelopen periode is de testotheek in NETQ Monitoring weer aangevuld met een aantal nieuwe meetinstrumenten.

De SCL-90-S van Hogrefe Uitgevers

Een van de nieuwe instrumenten is de SCL-90-S. Deze vragenlijst inventariseert de psychische en lichamelijke klachten die mensen ervaren. Op basis van een zelfrapportage wordt inzicht gegeven in de aanwezigheid en ernst van diverse symptomen.

Deze vragenlijst is grotendeels vergelijkbaar met de oude SCL-90, maar biedt:

  • nieuwe, actuele normgegevens;
  • uitgebreide uitkomstmaten inclusief nieuwe DSM-5 criteria;
  • naast volwassenen ook inzetbaar bij jongeren van 12-17 jaar.

Hiermee wordt dit de meest actuele en breedst inzetbare versie van dit instrument. De kosten per afname liggen ook lager dan die van de oude versie. Vanaf 1 januari zal de vragenlijst via NETQ Monitoring beschikbaar zijn. Om de SCL-90-S te gebruiken is het nodig eerst een gebruikersovereenkomst af te sluiten met Hogrefe Uitgevers alvorens wij de vragenlijst kunnen ontsluiten in uw testotheek. Neem hiervoor contact op met de uitgever via marketing@hogrefe.nl.

Overige nieuwe meetinstrumenten in de testotheek

De CDI-2 is een screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren. De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan.

De SCARED is een vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten. De SCARED-NL vragenlijst meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen die volgens de DSM-IV-TR bij kinderen en adolescenten (7-19 jaar) kunnen voorkomen.

De PCL-5 is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5.

De LEC-5 is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5. De LEC-5 wordt afgenomen in combinatie met de PCL-5 (PTSS Checklist voor de DSM-5).

De FEEL-KJ is een vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren. Het doel van de FEEL-KJ is om de strategieën in kaart te brengen die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan.

De ASR/18-59 jaar is een zelf in te vullen vragenlijst voor volwassenen van 18-59 jaar voor het vaststellen van vaardigheden, emotionele problemen en gedragsproblemen bij volwassenen.

Voor de kosten en voorwaarden van het gebruik van de (nieuwe) vragenlijsten, gaat u naar ons overzicht meetinstrumenten GGZ of neemt u contact met ons op.

Aanvulling VIP Vragenlijstetalage

Ook aan het huisartsenportaal VIPLive hebben we meerdere instrumenten toegevoegd. De PRAFAB evalueert het niveau van beperkingen en participatieproblemen vanwege incontinentie. De WHO-5 bestaat uit 5 vragen en is een signaleringsvragenlijst voor depressieve klachten. De Nijmeegse vragenlijst ‘Hyperventilatie‘ is een screeningsinstrument voor patiënten met hyperventilatieklachten.

Naast deze drie nieuw ingebouwde instrumenten hebben we een tweetal vragenlijsten uit onze testotheek ook opengesteld in VIPLive. Dit betreft de EDIZ (voor het meten van de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie) en de GDS-15 (zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg).

Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar onze pagina voor huisartsenpraktijken.