OQ-45 in de Werkgroep Cliëntrapportages

Op dinsdag 15 september vond de tweede bijeenkomst van de Werkgroep Clientrapportages plaats. Deze groep van intensieve ROM-gebruikers werkt in een serie van zes sessies toe naar meer patiëntvriendelijke rapporten. Het thema van deze bijeenkomst was het rapport van de veelgebruikte OQ-45.

De OQ-45 is een van oorsprong Amerikaans instrument voor onderzoek naar behandelresultaten, gevalideerd en genormeerd voor het Nederlandse taalgebied. Twee van de deelnemers hadden een presentatie voorbereid van het bijbehorende rapport zoals dat bij hen in de instelling werd gebruikt.

Naar aanleiding van de presentatie ontstonden er interessante discussies over de namen van de normgroepen, de toelichting ervan en de visualisatie van de scores. Mag je cliënten eigenlijk nog wel afzetten tegen de ‘normale populatie’ of ‘gezonde populatie’? Wie zegt wat ‘normaal’ is? Ook is er gesproken over de terminologie en verwoording van de verschillende onderdelen: zal iedere cliënt begrijpen wat ‘kritieke items’ zijn? Of moeten we dit bijvoorbeeld vertalen naar ‘belangrijke aandachtspunten’? Tot slot zagen de deelnemers hoe een deel van het voorbeeldrapport van het presenterende team ingebouwd kan worden in NETQ Monitoring.

Uit de bijeenkomst werden veel actiepunten en ‘food for thought’ meegenomen. Heeft u ook interesse in hoe andere instellingen specifieke rapporten vormgeven? Laat het weten via een mail naar katinka.van.den.houten@netqhealthcare.nl.