Persbericht: Topicus verwerft meerderheidsbelang in NETQ Healthcare


Utrecht, 29-05-2017 – ICT-dienstverlener Topicus heeft met ingang van 12 mei 2017 een meerderheidsbelang van 51% in NETQ Healthcare verworven.

Softwareleverancier NETQ Healthcare en IT-dienstverlener Topicus slaan vanaf heden de handen ineen. Het uitgangspunt is om betere en bereikbare zorg te bieden in zorgdomeinen waarin zij actief zijn. Dankzij hun gezamenlijke technologische slagkracht kan de kwaliteit van leven voor miljoenen cliënten verbeteren. Data-analyse en de daarbij behorende rapportages moeten zorgprofessionals en cliënten beter ondersteunen om gefundeerde zorgbeslissingen te laten maken. Pas dan plaatst de cliënt zichzelf echt in zijn kracht.

Verbeteren van huidige kwaliteit van zorg
Hugo Brand van Topicus: “We brengen data en kennis bij elkaar. Je moet voor de zorgprofessional en de cliënt de beste worden in de domeinen waarin je al actief bent. Topicus ondersteunt met ketencommunicatie, patiëntdossiers en financiële afhandeling van de zorg voornamelijk zorgprofessionals en cliënten in de eerstelijnszorg en groeit sterk in de tweedelijnszorg, NETQ Healthcare faciliteert zorgverleners en cliënten met inzichten in de tweedelijnszorg. Dankzij onze gezamenlijke slagkracht worden we dus van grotere waarde in de zorgsector.”

Daarbij is niet alleen de gezondheidseffecten verbeterd in beeld brengen een winstpunt, ook het systematisch inzicht geven in patiëntervaringen is voor cliënten en zorgprofessionals een belangrijk onderdeel waardoor de kwaliteit van zorg omhoog gaat en zorgverleners zich onderscheiden.

Toekomstvisie
Voor de gezondheidszorg is het noodzakelijk dat specialisten in de GGZ, de ziekenhuiszorg maar ook in andere domeinen een nieuwe manier van zorg bieden. Het actief betrekken van cliënten tijdens, maar ook na het zorgproces is hierbij leidend. Ronald Zwartkruis van NETQ Healthcare: “Zelfregie en zelfredzaamheid spelen tegenwoordig een cruciale rol in onze gezondheidszorg en kunnen bijdragen aan sneller herstel. Cliënten verkrijgen op individueel niveau data en inzichten over hun psychische aandoening of ziekte, met daarna ook de opties voor hun zorgproces. Daarnaast is van belang dat de omgeving – naaste familie en andere zorginstanties die bij de behandeling betrokken zijn – ook over deze rapportages kunnen beschikken. Wij kunnen vanaf heden daadwerkelijk betere en bereikbare zorg op maat bieden en shared-decision making faciliteren.”

Zelfbeoordeling en feedback
Cliënten verkrijgen inzicht in hun gezondheid en zorg via onder andere data uit feedbackrapportages, apps en wearables. In de nieuwe constructie, waarbij Topicus een meerderheidsbelang heeft verworven in NETQ Healthcare, wordt de zelfredzaamheid voor patiënten ingericht op een manier waardoor zij zelf de beste keuzes kunnen maken. “Ook als het gaat om aangrijpende en ingewikkelde zorgbeslissingen leveren informatie en inzicht over keuzes een belangrijke bijdrage aan de dialoog van patiënt en zorgverlener voor een passend zorgtraject. Dat kan na het verkrijgen van alle data-analyses. Dan stellen we cliënten pas echt centraal”, aldus Hugo Brand.

Directiewissel
Met de overname van NETQ Healthcare door Topicus trekt Leon Sijbers zich terug uit de directie en draagt het stokje over aan oprichter Ronald Zwartkruis.

Over NETQ Healthcare
NETQ Healthcare is in 2008 opgericht en gespecialiseerd in het ontwikkelen van monitoring softwareprogramma’s voor de gezondheidszorg. Meer dan 30.000 zorgprofessionals werken met het online cliëntvolgsysteem en monitoren daarmee ruim 310.000 cliënten. Het is onze missie om in 2025 1.000.000 mensen te monitoren voor betere inzichten voor zowel de zorgaanbieder als de cliënt. Als professionele en slagvaardige dienstverlener is NETQ Healthcare marktleider binnen de geestelijke gezondheidszorg en een voorhoedespeler op het gebied van outcome monitoring binnen de gezondheidszorg.

Over Topicus
Topicus wil de zorg verbeteren door samen met partners, zorgverleners en cliënten samenwerking en kennisuitwisseling te verbeteren. Met hun oplossingen ondersteunen ze traditionele en nieuwe zorg, leveren een bijdrage aan de efficiency van zorgprocessen en kunnen de cliënt optimaal opnemen in het zorgproces. Topicus is naast de zorg actief in de onderwijs,- gemeente en financiële markt.