Positieve Gezondheid vragenlijst beschikbaar

De volledige Positieve Gezondheid vragenlijst is nu beschikbaar in NETQ Monitoring. Heeft u een patiënt waarmee u niet verder komt en waarbij u de vinger maar niet op de zere plek kunt leggen? Positieve Gezondheid kan een nieuwe invalshoek in uw behandeling bieden.

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. De gelijknamige vragenlijst gaat over de domeinen lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Er is een vragenlijst voor volwassenen, voor kinderen en voor jongeren. Daarnaast is er een eenvoudige versie.

Zorggroep West Brabant B.V. over Positieve Gezondheid: “Wij willen samen werken aan positieve gezondheid. Wij helpen huisartsenpraktijken en onze regio de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken. We gebruiken daarvoor positieve gezondheid met als model het spinnenwebdiagram, een model wat de patiënt helpt te bepalen wat voor hem of haar het belangrijkst is. Zorgverleners en patiënten kunnen dan samen daarover het gesprek voeren, met als resultaat dat patiënten zich meer gehoord voelen, zelf meer regie krijgen en zorgverleners prettiger werken. Zo werkt iedereen op een positieve manier aan gezondheidsbevordering.” 

Huisartsen en hun praktijkondersteuners gebruiken NETQ Monitoring via VIPlive. Zij sturen voorafgaand aan het consult een uitnodiging voor de vragenlijst naar de patiënt. Via het patiëntenportaal IKbenVIP kan de patiënt deze vragenlijst invullen en de resultaten bekijken. Zo kunnen arts en patiënt zich tijdens het consult zelf focussen op de betekenis ervan: op welke domeinen wil de patiënt zich richten, welke veranderingen zijn gewenst en hoe gaan we die realiseren.

Meer weten over Positieve Gezondheid? Bezoek de website, bekijk onderstaande video of neem contact met ons op.