PREM Ziekenhuizen beschikbaar bij NETQ Healthcare

NETQ Healthcare tekent conformiteitsverklaring Miletus

Sinds kort is NETQ Healthcare erkend door Stichting Miletus als samenwerkende partner voor het afnemen van de “PREM Ziekenhuizen” vragenlijst. NETQ Healthcare voldoet aan alle eisen op het gebied van wet- en regelgeving die door Stichting Miletus gesteld zijn ten aanzien van het afnemen van de PREM Ziekenhuizen en heeft onlangs een conformiteitsverklaring ondertekend, opgesteld door Stichting Miletus. Dat betekent dat de PREM Ziekenhuizen ook afgenomen kan worden met de online monitoring tool van NETQ Healthcare. Goed nieuws dus!

Prem ziekenhuizen bericht

Wat is de PREM ziekenhuizen en wat meet het?
PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. De PREM Ziekenhuizen is een relatief korte, algemene vragenlijst die de ervaring meet van de patiënt met betrekking tot informatieverstrekking, bejegening, inspraak en nazorg van een behandeling. Naast de Net Promotor Score (NPS) vraag, bevat de PREM Ziekenhuizen een open vraag waarin de patiënt verbeterpunten en complimenten kan aandragen voor de zorgaanbieder. Hierdoor wordt de patiënt in de gelegenheid gesteld om de zorgaanbieder een waardevolle terugkoppeling te geven over de ontvangen zorg.

Een ander onderdeel dat is opgenomen in de PREM Ziekenhuizen, is de vraag die ingaat op hoe het volgens de patiënt nu gaat met zijn of haar gezondheid als gevolg van de behandeling. Een uiterst waardevolle vraag, omdat het antwoord hierop inzicht geeft aan zorgaanbieders hoe ze de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. En daarmee ook de patiëntervaring nog meer kunnen optimaliseren.

Validatieproces
Op dit moment kunnen zorgaanbieders deel nemen aan de validatie van de PREM Ziekenhuizen. Verwacht wordt dat de PREM Ziekenhuizen in 2017 verplicht gesteld zal worden. Indien een zorgaanbieder al PROMs uitvraagt, dan wordt de PREM na het laatste bezoek uitgevraagd vanuit een continue meetsysteem.

Meten met de PREM Ziekenhuizen?
Net als de PROMs en Routine Outcome Monitoring (ROM) metingen verzorgt NETQ Healthcare ook de PREM Ziekenhuizen. Heeft u interesse in het deelnemen aan de validatiemetingen van de PREM Ziekenhuizen? Neem contact met ons op via 088 – 2444100, of laat uw gegevens achter in het formulier hieronder. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.