Rapportages voor Trudy en Chris: terugblik op de inspiratiesessie

Op donderdag 20 juni organiseerde NETQ Healthcare een inspiratiesessie voor klanten en andere geïnteresseerden uit het netwerk over ‘De Patiëntvriendelijke Rapportage’. Zonder de wijsheid in pacht te hebben, poogden we zoveel mogelijk invalshoeken bij elkaar te krijgen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deelnemers kwamen van Curium-LUMC, Arkin, Parnassia Groep, Zuyderland, ProPersona, Person before patient, Topicus en van NETQ Healthcare zelf. Met elkaar gingen we aan de slag met de vraag: hoe voegt een rapportage iets toe aan de behandeling en de betrokkenheid van de patiënt, en hoe moet zo’n rapportage er dan uitzien?

De doelen van de sessie waren: elkaar inspireren, kennis en ervaring delen, en tot slot samen tot een rapportagetemplate komen die zowel werkt voor verschillende patiënten, als voor de behandelaar. Zo trapte NETQ Healthcare’s accountmanager Katinka van den Houten af. Peggy van der Pol (consultant NETQ Healthcare) schetste vervolgens een theoretisch kader over meten in de zorg en patiëntcommunicatie. Sally Augustijn (UX designer bij Topicus) nam ons mee in de wereld van design thinking volgens het Double Diamond Model.

De aanwezigen werden na de introductie geprikkeld met een aantal stellingen. Hierbij kon ieder z’n standpunt kenbaar maken door links dan wel rechts van een denkbeeldige streep te gaan staan. De stellingen luidden onder andere: ‘Zonder het bespreken van resultaten geen goede zorg’ en ‘Een rapportage zou geen toelichting nodig moeten hebben’.

Na de discussie over de stellingen, kroop NETQ Healthcare’s directeur Anko Omlo in de huid van de patiënt. In een rollenspel waarin hij achtereenvolgens de persona’s ‘Trudy’ en ‘Chris’ vertegenwoordigde, speelden de deelnemers een bespreking van een patiëntrapportage na. ‘Trudy’ was een 50-jarige, kritische advocate die met een burn-out kampte; ‘Chris’ een aan wiet verslaafde 17-jarige jongen die het allemaal niet kon boeien.

Toen was het tijd om zelf met de persona’s te werken. In groepen ging men aan de slag met rapportagetemplates voor Trudy, Chris of met een template die geschikt zou zijn voor beide. Het resultaat voor Chris sprong er uit. Deze zette vooral in op klare taal en het starten met een overall score. Voor alle groepen gold dat zij een bepaalde mate van gelaagdheid in de rapportage hadden aangebracht: een eenvoudige weergave mét de mogelijkheid om door te klikken voor details. Een aanvullend idee dat ontstond was om patiënten ook het gemiddelde verwachte verloop te tonen. Hierbij werd wel snel de kanttekening geplaatst dat dit best wel wat haken en ogen zou kunnen hebben en dat er dan bijvoorbeeld wel moet worden vergeleken met een juiste subgroep.

De middag werd afgerond met de afspraak dat instellingen die bereid zijn hun templates te delen, deze via NETQ Healthcare beschikbaar kunnen stellen voor anderen. Binnen de huidige technische mogelijkheden die er zijn, zal NETQ Healthcare zelf onderzoeken welke van de genoemde suggesties nu al toegepast kunnen worden. Verschillende andere wensen en opties worden mogelijk op de ontwikkelagenda geplaatst voor de langere termijn. Vanwege de positieve geluiden vanuit de deelnemers, hebben we tot slot afgesproken later in het jaar een vervolg aan de sessie te geven.