Rol Akwa GGZ bij doorontwikkeling ROM

Op dinsdag 19 maart organiseerde Akwa GGZ een bijeenkomst voor leveranciers van ROM, EPD en eHealth-oplossingen voor de ggz. Ook NETQ Healthcare was vertegenwoordigd tijdens deze middag. Als opvolger van Stichting Benchmark GGZ (SBG), begint de jonge organisatie Akwa GGZ inmiddels haar vorm aan te nemen. Tijdens de leveranciersbijeenkomst werd de stand van zaken gedeeld en een vooruitblik gegeven op de toekomstige rol en doelen van Akwa GGZ.

Waar SBG nog vooral gericht was op het transparant maken van de kwaliteit van zorg, staat bij Akwa GGZ een ander speerpunt voorop: het verbeteren van die kwaliteit van zorg. ROM moet ondersteuning bieden bij de individuele behandeling voor zowel patiënt als behandelaar. Daarnaast zou ROM moeten bijdragen aan het intercollegiaal leren van elkaar om zo die zorgkwaliteit naar een hoger niveau te tillen. De zorgaanbieder en patiënt staan dus centraal in de doelen van Akwa GGZ.

In de komende maanden legt Akwa GGZ zich toe op het bepalen van passende kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten per diagnose. Het aanleveren van ROM-data aan SBG was in het verleden een verplichting. Dat is bij Akwa GGZ niet meer het geval. Het in ontwikkeling zijnde GGZ Dataportaal van Akwa GGZ kan eventueel wel een faciliterende rol spelen bij het aanleveren van  kwaliteitsinformatie aan Zorginstituut Nederland. Een belangrijk aspect van het nieuwe dataportaal is privacy. Van patiënten is informed consent vereist: zij moeten toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens. Mogelijk moet dit telkens op vragenlijstniveau worden uitgevraagd en daarnaast ook nog worden opgesplitst in gebruiksdoelen. Akwa GGZ onderzoekt wat de beste manier is om dit vorm te geven.

Wat betreft de technische en privacygerelateerde aspecten van het dataportaal heeft NETQ Healthcare aangegeven graag met Akwa GGZ mee te denken. Wanneer de keuze eenmaal is gemaakt voor de generieke set van meetinstrumenten, zullen wij er uiteraard ook voor zorgen dat de testotheek en de aanlevermodule van NETQ Monitoring er zo snel mogelijk klaar voor zijn.