ROM voor generalistische basis GGZ vanaf 1 januari 2014

Transparantie en vergelijkbaarheid van prestaties zijn belangrijk. Routine Outcome Monitoring (ROM) helpt zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ om structureel de voortgang en de patiëntwaardering en -ervaring te meten. Dit is belangrijk om te gebruiken in de behandelingen zelf, maar ook voor het maken van kwaliteitsvergelijkingen.

In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat zorgverleners die de generalistische basis GGZ aanbieden, vanaf 1 januari 2014 gebruikmaken van ROM. Om zicht te krijgen op het effect van de behandeling gaan zorgverleners de begin- en eindmetingen van de ROM-vragenlijsten afnemen. Ook zullen zij deze ROM-gegevens ter beschikking stellen aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Hierdoor kan informatie worden vergeleken en openbaar worden gemaakt. Patiënten, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders krijgen beter zicht op de zorgkwaliteit. Het streven is om de aanlevering van ROM-gegevens aan de SBG in de loop van 2014 mogelijk te maken.

Bron: www.invoeringbasisggz.nl

Lees hier meer over Routine Outcome Monitoring en Stichting Benchmark GGZ.