Samen verder voor IT met impact

Nadat Topicus in mei 2017 een meerderheidsbelang verwierf in NETQ Healthcare, is deze IT-dienstverlener sinds 1 januari jongstleden volledig eigenaar. Voor onze klanten verandert er op het oog weinig: klantcontact, support en productontwikkeling blijven onder de verantwoordelijkheid van dezelfde club mensen. Maar daarnaast ontstaan door de overgang voor beide partijen betekenisvolle perspectieven.

De hoogste tijd dus voor een kennismaking met Topicus, en in het bijzonder de divisie Zorg. Topicus.Healthcare, zoals de divisie formeel heet, probeert middels de inzet van technologie de zorg te verbeteren. Of zoals ze het zelf verwoordt:

“Dat zorgverleners, patiënten, cliënten en mantelzorgers informatie met elkaar uitwisselen is in onze ogen cruciaal voor het leveren van optimale zorg. Topicus ontwikkelt technologie die hen in staat stelt op een veilige en snelle manier informatie te geven en te delen. Daarmee bouwen we bruggen tussen patiënten, cliënten, mantelzorgers, huisartsen en specialisten maar ook bijvoorbeeld podotherapeuten en psychiaters. Zij gebruiken onze middelen, wisselen daarmee essentiële informatie met elkaar uit en soms levert dat zelfs nieuwe inzichten op die de behandeling van de patiënt of cliënt ten goede komt. Topicus verbindt de zorg.”

Om deze ambitie mogelijk te maken ondersteunt Topicus.Healthcare de zorg binnen verschillende werkvelden: huisartsen, spoedzorg, publieke gezondheid, GGZ en ziekenhuizen. Met verschillende slimme softwareoplossingen zoals VIPLive, Topicus HAP, Kinddossier+ en oplossingen rondom screening en preventie, weet de divisie veel impact te creëren in de werkvelden waar ze zich bevindt.

Samen met de proposities van Topicus.Healthcare probeert NETQ Healthcare de inzet van monitoring verder vorm te geven in de gezondheidszorg. Dit doen we door meetinstrumenten toe te voegen aan de Topicus-systemen. Door monitoring in te zetten in verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg ontstaat er meer inzicht in de patiënttevredenheid, inzicht in behandeleffecten en in de toekomst wellicht ook sector-overstijgende uitkomsten van het zorgaanbod.

Via https://topicus.nl/waarom-topicus/ wordt meer informatie gegeven over de droom en missie van Topicus: IT met impact!