Snel succes met ROM / ROM en motiverende gespreksvoering

Snel succes met ROM: een leidraad voor professionals gaat over ROM en leren van uitkomsten, vooral gericht op de behandelkamer. Het boek biedt heldere voorbeelden, concrete aanwijzingen en wetenschappelijke onderbouwing in toegankelijke taal. Voor wie meteen aan de slag wil bevat het boek een gespreksleidraad voor het introduceren en terugkoppelen van behandeluitkomsten. Kennismaken met het boek en meteen aan de slag? Met onderstaande workshops en training wordt de basis gelegd om met behulp van ROM tot een beter behandelresultaat te komen.

Snel succes met ROM – Het boek in vogelvlucht
In deze workshop wordt een reis gemaakt door het boek ‘Snel succes met ROM’. De belangrijkste thema’s worden uitgelicht en bediscussieerd. Er is ruimte om verdiepende vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Medewerkers maken op een snelle en interactieve manier kennis met alle aspecten die bij ROM en leren van uitkomsten een rol spelen.

Uitvoering: Mark Bench | Duur: 45‐90 minuten

ROM en motiverende gespreksvoering: meten en verbeteren in de behandelkamer
Hulpverleners weten vaak wel dat het belangrijk is om behandelresultaten met de cliënt te bespreken. ‘Hoe moet dat dan?’, is een veelgehoorde verzuchting. Motiverende gespreksvoering is bij uitstek geschikt voor de feedback van behandelresultaten. In de workshop maken deelnemers kennis met de rationale achter ROM en motiverende gespreksvoering, is er ruimte voor vragen en korte oefeningen.

Uitvoering: Mark Bench en Habit Pro | Duur: 45‐90 minuten

De smaak te pakken gekregen? Boek de training ROM en motiverende gespreksvoering!
In de trainingsdag ROM en motiverende gespreksvoering worden deelnemers getraind om ROM als instrument in te zetten als onderdeel van de behandeling om het behandelresultaat te verbeteren. De nadruk ligt op oefenen in het afnemen van vragenlijsten, interpreteren van uitkomsten en het terugkoppelen van resultaten met motiverende gespreksvoering. Aan het einde van deze dag is de deelnemer in staat om ROM als instrument in te zetten in het behandelproces, heeft de deelnemer geoefend met het inzetten van motiverende gespreksvoering én kan de deelnemer optimaal gebruik maken van het interpreteren van ROM resultaten uit de software die in gebruik is bij de instelling.

Uitvoering: Mark Bench en Habit Pro | Duur: één dag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Bench of Habit Pro
Suzan Oudejans: 0641266952 | suzan.oudejans@markbench.nl
Ellis Baron: baron@habitpro.nl

‘Snel succes met ROM’ is voor 22,99 (incl. btw) te bestellen bij BSL:
https://www.bsl.nl/shop/snel‐succes‐met‐rom‐9789036817257.html