St. Antonius Ziekenhuis

De afdeling orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein meet sinds 2013 de patiëntbeleving van behandelingen met NETQ PROMs. Nadat patiënten en behandelaars positief reageerden, wordt de aanpak verbreed naar andere patiëntgroepen.

“NETQ PROMs is gebruiksvriendelijk, flexibel, eenvoudig in te richten en de prijs-kwaliteitsverhouding is prima.”

Het officiële meten bij orthopedie begon in februari 2013 met drie patiëntgroepen: mensen met heupklachten, patiënten die een knieprothese krijgen en mensen waarbij de voorste kruisband
gereconstrueerd wordt. Zij vullen voor de behandeling een set vragenlijsten in. Die krijgen ze per e-mail toegestuurd. Ook drie maanden na de behandeling, na zes maanden, een jaar en daarna
ieder jaar. Eind 2013 kwamen de eerste concrete resultaten binnen. “Naast de patiëntbeleving wilden we meer zicht krijgen op verschillen tussen orthopeden. Niet om hen hierop af te rekenen,
maar om met elkaar te leren. Dat past ook bij ons als opleidingsziekenhuis. De resultaten bespreken wij ieder kwartaal bij onze zorgevaluaties”, zegt onderzoekscoördinator Nienke Wolterbeek.

Reacties

De aanpak is goed ontvangen door patiënten en behandelaars. Wolterbeek: “Patiënten voelen zich meer betrokken en vinden het prettig dat zij hun mening kunnen geven. Het overgrote deel wil meewerken en daarvan vulde 95 procent ook meteen al de eerste vragenlijsten in. Een mooie start. Onze behandelaars waren vooraf al voorstander. Zij willen een objectiever beeld krijgen van onze zorg op groeps- en patiëntniveau. Daar willen we beter op kunnen sturen.”

Voorbereiding

Voor de eerste officiële metingen heeft het ziekenhuis een intensieve voorbereidingsfase doorlopen van zo’n anderhalf jaar. Meettrajecten en vragenlijsten zijn grotendeels zelf ontwikkeld. “Wij waren er vroeg bij en er waren nog geen geschikte standaard vragenlijsten beschikbaar.” Ook zijn verschillende automatiseringssystemen bekeken. Uiteindelijk is gekozen voor NETQ PROMs. “Dat voldeed aan al onze voorwaarden: gebruiksvriendelijk, flexibel aan te passen en met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Het bleek in de praktijk ook daadwerkelijk gemakkelijk om in te richten. Na een jaar werken, waren wij meer dan tevreden. Wij gaan daarom graag door met deze software.”

Vroegtijdig betrekken van alle medewerkers

Draagvlak bij patiënten en een goede intrinsieke motivatie in de organisatie, zijn volgens de onderzoekscoördinator belangrijke succesfactoren bij de implementatie van PROMs. Een belangrijke les bij het St. Antonius Ziekenhuis was het vroegtijdig betrekken van alle medewerkers die met de uitvoering te maken hebben. “Zoals baliemedewerkers, belangrijk voor de logistieke uitvoering. Zij vragen patiënten om deelname en noteren hun e-mailadres in het elektronisch patiëntendossier. Een goede folder is daarbij bijvoorbeeld waardevol. Verder is alleen het secretariaat van orthopedie betrokken bij de verwerking in NETQ. Voor onze orthopeden waren geen extra handelingen nodig in de spreekkamer of daarbuiten.”