Team Development, Implementatie & Support: een kijkje in de keuken

De analytische blik van klantmanager Jan en de oplossingsgerichte support van Robert kennen veel gebruikers van NETQ Monitoring nog wel. Maar wat gaat er verder schuil achter de afdeling die Development, Implementatie & Support heet? Zo lang ROM/PROMs technisch goed werkt en er geregeld nieuwe releases plaatsvinden, zullen weinigen weten hoe dit team opereert. Jeroen Goosen, product manager en teamleider, kon er wel even tussenuit piepen. Als een ‘oase van rust’ geeft hij een inkijk in het soms best wel hectische reilen en zeilen in zijn team.

Jeroen, je bent sinds begin dit jaar aan boord bij NETQ Healthcare en je lijkt het werk goed op de rit hebben. Hoe ziet het ontwikkelproces er in jouw team uit?

Ons werkproces is opgedeeld in sprints van twee weken, dat is een goed in te plannen en overzichtelijk stuk tijd. Van tevoren bespreken we de issues, wensen en doorontwikkelingen. Deze komen bijvoorbeeld binnen via support, sales of de persoonlijke gesprekken die Anko Omlo [commercieel directeur, red.] en ik hebben met de G9 van de GGZ. Deze ontwikkelingen plannen we in en daar focussen we ons op.

Jeroen Goosen

Daarnaast hebben we vrijwel iedere dag een ‘ticket intake’ waarbij we twee of drie nieuw binnengekomen issues of vragen behandelen. Hier houden we een uur voor vrij. De sprint is dus zo ingericht dat we dingen inplannen, maar ook ruimte hebben voor ad hoc zaken.

Elke zes weken vindt er een release plaats, dus na drie sprints. Eerst publiceren we de release op de testomgeving, twee weken lang. Alle klanten worden in de gelegenheid gesteld om te testen. De grotere instellingen zoals GGZe, Arkin en Parnassia doen daar met name actief aan mee en geven ons feedback. Wanneer de test goed is bevonden gaan we live. Dit proces verloopt steeds strikter en gestructureerder.

Wat zijn de grotere, belangrijke ontwikkelingen die op de planning staan?

Het zelf testen van nieuwe releases kost ontzettend veel tijd en energie. Het vraagt om uitvoerige voorbereidingen, onderzoek doen en het uitschrijven van een heel stappenplan. Daarom willen we toe naar meer geautomatiseerd testen. Ook daarin moeten we flink veel tijd in investeren, maar daar hebben we later profijt van. We staan nu op het punt om dit voor het eerst wat grootschaliger te doen. We zijn een traject gestart dat heet Continuous Integration (CI) en Continuous Development (CD). Dit houdt in dat je elk nieuw stukje code meteen kunt testen in een versiebeheersysteem. Als er dan iets fout is, kom je daar meteen achter en niet pas op het moment van de test release. Dit geeft veel meer zekerheid.

Verder gaan we binnenkort over op de veel stabielere fundering van Lucee, als vervanger van het huidige ColdFusion. Deze versie staat al klaar op de testomgeving. Als Lucee eenmaal in productie is en we het geautomatiseerd testen daarin draaiende hebben, dan kunnen we van daar uit weer verder doorbouwen.

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen het team?

We zijn heel klantgericht; we willen ontzettend graag helpen. Als een klant nu iets wil, dan zijn we ook geneigd er nu naar te kijken. Maar werk dat al loopt of nog ligt te wachten wordt daardoor wat naar achteren gedrukt. Ondanks de tijd die we reserveren voor ad hoc issues, blijft dit de kunst van het balanceren. We willen immers ook vooruit komen.

Welk genoegen halen je teamleden uit hun werk? 

Deze jongens zijn echte probleemoplossers, ze zijn creatief bezig op een manier die anderen misschien moeilijk kunnen bevatten. Ze zijn een grote puzzel aan het leggen, maar ze zijn ook zelf de stukjes aan het maken, op basis van de beschrijving van een ander. Dat is heel knap.

En wat is jouw persoonlijke drive?

Ik werk al lange tijd voor de zorgsector, hiervoor onder andere voor Topicus Zorg en Topicus Overheid. Ik wil dat mensen die zorg verlenen aan anderen, gebruik kunnen maken van tools die het voor hen makkelijker maken. Dat ze daar weinig tijd aan kwijt zijn en zo veel mogelijk bezig kunnen zijn met de patiënt of cliënt zelf.