Terugblik ZKN-congres: over waardegedreven zorg en patient journeys

Op 7 juni was NETQ Healthcare als een van de preferred partners van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) uitgenodigd op het jaarlijkse congres in de Fokker Terminal in Den Haag. Dit lustrumcongres (tiende editie) had als thema ‘In verbinding met de patiënt’. Meerdere sprekers schenen op deze dag hun licht op dit onderwerp. Bij twee sprekers in het bijzonder constateerden we grote raakvlakken met de visie van NETQ Healthcare op het thema.

Bron: website ZKN

Joris van Eijck (directeur Zorg, Menzis) gaf aan dat de leden van Menzis willen weten waar de kwaliteit van zorg goed is. Menzis wil haar leden helpen bij deze vragen. Niet door te zeggen waar de zorg goed of slecht is, maar wel “door de verschillen in de zorg transparant te maken, zodat klanten hun eigen afweging kunnen maken.” Vanuit deze visie heeft Menzis het platform en de app SamenGezond opgezet. De SamenGezond app telt al meer dan 70.000 downloads sinds de launch in oktober 2017 en lijkt een groot succes te worden (zie video). NETQ Healthcare draagt de gedachte van zelfregie en zelfmanagement een warm hart toe en werkt in dat kader ook aan rapportages voor de cliënt zelf.

Los van dit mooie, op preventie gerichte platform, hanteert Menzis overigens al regelmatig meerjarencontracten die gebaseerd zijn op waardegedreven zorg (value-based healthcare), bijvoorbeeld voor hartzorg. In de toekomst zullen ook GGZ-behandelingen tegen angst en depressie steeds meer volgens dit principe worden vergoed.

Bron: website ZKN

Het thema ‘The Patient Journey” kwam op het congres in meerdere presentaties aan de orde. Een aantal klinieken werkt actief met de patiëntreis, zoals Bergman Clinics. Ivo Piest, Chief Operating Officer bij Bergman Clinics, gaf aan dat cliënten toegang krijgen tot een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Ook hier wordt gewerkt volgens de principes van waardegedreven zorg. Er is een ‘Mijn Bergman Clinics app’ met vragenlijsten, de PREM wordt afgenomen (onder andere) en data van standaardvragenlijsten worden geanalyseerd, om zo nog betere zorg te kunnen leveren. De introductie van de PGO wordt ook ondersteund met de VIPP GGZ regeling.

De bovengenoemde praktijkvoorbeelden die tijdens het ZKN-congres werden gedeeld, sluiten aan bij NETQ Healthcare’s missie om ‘shared decision making’ binnen de behandelkamer mogelijk te maken. Door de behandeling te monitoren en inzicht te geven in de resultaten ervan, geven wij hier invulling aan.

In toenemende mate doet het gebruik van PROMs en PREM vragenlijsten haar intrede in de ZKN-sector, maar er is nog een wereld te winnen. We zien dat zelfregie van de patiënt een steeds belangrijker onderwerp in de maatschappelijke discussie wordt, en wij zetten ons er iedere dag voor in om hierin een wezenlijke rol te spelen.