Tien jaar NETQ Healthcare: reflecties en de weg voorwaarts

Een decennium na de oprichting van NETQ Healthcare is voor mij de tijd gekomen dat ik afscheid neem als directeur. Ik kijk terug op tien boeiende jaren waarin we met vele enthousiastelingen het online monitoren van patiënten hebben gefaciliteerd en een bijdrage hebben mogen leveren aan het creëren van draagvlak hiervoor.

Vanuit mijn ervaringen met online onderzoek in mijn in 2001 opgerichte bedrijf NetQuestionnaires, mijn interesse in de psychologie en de zorg en positieve ervaringen met zorgaanbieders zoals Forum GGZ Nijmegen en de Gelderse Roos (nu Pro Persona) heb ik NETQ Healthcare in 2008 opgericht. Net als bij NetQuestionnaires vanuit het geloof in Feedback drives new insights, maar dan juist met de nadruk op rapportages op invidividueel (persoonlijk) niveau én monitoring over tijd. Vanuit NetQuestionnaires wist ik dat feedback vanuit individueel niveau heel krachtig was en dit wilde ik graag centraal stellen bij cliënten/patiënten als respondentgroepen. Ik vind het mooi dat we steeds meer beslisondersteuning worden in de dialoog tussen zorgverlener en cliënt. Dat we met NETQ Monitoring de cliënt veel meer zelf in staat stellen afwegingen te maken en inzichten te bieden.

Ik ben heel trots op het feit dat we met miljoenen afgenomen meetinstrumenten en vragenlijsten inzichten hebben weten te faciliteren voor zorgverleners maar ook voor cliënten zelf. Onze impact in Nederland is groot, met meer dan 330.000 cliënten die wij monitoren en meer dan 30.000 zorgverleners zijn we in staat om veel waarde te creëren. Op het terrein van ROM, maar ook steeds meer met PROMs en PREMs. Met PREMs geven we de patiënt echt een stem, de Voice of the Customer ligt daarmee voor heel Nederland (en daarbuiten) binnen het bereik.

Terugkijkend ben ik ook erg blij met de integratie met Topicus Zorg, waardoor we met NETQ Monitoring op meer domeinen binnen de zorg onze impact kunnen laten gelden. Zo hebben we een koppeling met VIPLive van Calculus, waardoor we al duizenden PREMs-lijsten hebben kunnen afnemen bij cliënten van huisartsenpraktijken. En dat is nog maar het begin. Binnen Publieke Gezondheid van Topicus koppelen wij met een platform rondom geboortezorg. Ook daar zullen naar verwachting PREMs-lijsten worden afgenomen.

Zonder energie, zonder iemand op een zeepkist zou brede adoptie van ROM lastig worden. Dat is een les en ik ben de verschillende enthousiaste zorgverleners en onderzoekers dankbaar voor de energie en aandacht die zij gegeven hebben aan het realiseren van die essentiële feedbackloop. Wat ik verder geleerd heb is dat adviseurs een belangrijke rol kunnen spelen als katalysator van ROM. Ik wil hierbij Suzan Oudejans en Mascha Spits van Mark Bench nadrukkelijk danken voor het goede werk dat zij in Nederland hebben neergezet.

Vanaf 1 januari houd ik me 100% van mijn tijd bezig met internationalisatie van Topicus Healthcare, in het bijzonder van twee softwareplatforms voor screening van TBC en screening van borst-, darm- en baarmoederhalskanker. Ik heb zeer veel zin in deze nieuwe uitdaging: positieve impact hebben op meer dan alleen de Nederlandse bevolking met 17 miljoen inwoners.

Anko Omlo volgt mij per 1 januari op als directeur. Anko is sinds 1 april jl. bij NETQ Healthcare aan boord en is zeer voortvarend te werk gegaan, geheel in de kernwaarden van NETQ Healthcare: vol Drive, Initiative en Teamwork. Een zeer goede enthousiaste opvolger, waar ik heel blij mee ben.

Tot slot wil ik alle klanten hartelijk danken voor de samenwerking en het vertrouwen dat zij gesteld hebben in NETQ Healthcare en de medewerkers. Ik wens u alvast hele fijne feestdagen en een inspirerend en gezond 2019 toe.

Ronald Zwartkruis