Uitslag KTO: bedankt voor uw feedback!

In het laatste kwartaal van vorig jaar heeft NETQ Healthcare de klanttevredenheid onder haar klanten getoetst. Het onderzoek is van groot belang voor onze dienstverlening en vormt een belangrijke aanvulling op de feedback die we reeds in ons dagelijkse contact met onze klanten ontvangen. Op basis van uw feedback kunnen wij voortdurend onze dienstverlening verbeteren en aansluiten bij uw behoeften en die van uw cliënten, zodat we ons gezamenlijk sterk kunnen maken voor een betere kwaliteit van leven voor diezelfde cliënten.

Onderzoeksmethode
Voor het toetsen van de klanttevredenheid hebben wij een vragenlijst verstuurd naar onze klanten, met daarin vragen over uw tevredenheid omtrent onze producten, diensten en communicatie. Ook vroegen wij of u nog mogelijke verbeterpunten of een gouden tip heeft voor NETQ Healthcare en hoe u onze dienstverlening in 2016 beoordeelt ten opzichte van 2015.

De antwoorden van het KTO hebben wij verwerkt ingedeeld in een aantal thema’s en onderverdeeld in sterkte punten en actiepunten. Alle open antwoorden m.b.t. mogelijke verbeterpunten en gouden tips hebben wij bovendien uitvoerig intern besproken en eveneens verwerkt in de actiepunten.

Uitkomst 
Van de 305 verzonden enquêtes zijn er 55 volledig ingevuld. Dit komt neer op een respons van 18%. De respondenten die de enquête ingevuld hebben, maken voor een groot deel (68%) meer dan drie keer per week gebruik van ons monitoring platform. Dat geeft dus aan dat een grote meerderheid van de respondenten bekend is met onze producten, diensten en organisatie. Uiteraard hopen wij in 2017 een hogere respons te behalen, om zo nog een beter beeld te krijgen van de klanttevredenheid onder onze klanten.

Sterke punten
*Totale tevredenheid: een ruime meerderheid beoordeelt NETQ Healthcare met een 7 of hoger (77%), waarvan 38% ons beoordeelt met een 8 of hoger
*Dienstverlening algemeen: meer dan een kwart (26%) beoordeelt dat onze dienstverlening in 2016 verbeterd is ten opzichte van 2015
*Helpdesk: een grote meerderheid (68%) is tevreden of zeer tevreden over onze helpdesk

Actiepunten
*Helpdesk: betere communicatie over status support tickets
*(On)Bekendheid producten: meer informatie over verschillende mogelijkheden van onze monitoring tool, zoals bijvoorbeeld de Trajectmanager van NETQ Healthcare en het zelf maken van vragenlijsten
*Communicatie: meer informatie over de testotheek van NETQ Healthcare, kennissessies organiseren en langsgaan bij de klant

Op dit moment wordt er hard gewerkt om onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen. Bovenstaande actiepunten zijn intern opgepakt en wij werken er voortdurend aan om deze punten te verbeteren. Hartelijk dank voor de feedback die wij van u mochten ontvangen. Wij hopen dat u eind 2017 ook meedoet aan ons KTO!

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Anne Bakker via anne.bakker@netqhealthcare.nl of 020 70 59 011.