Update AVG

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG (GDPR) in werking getreden. Dit zal niemand zijn ontgaan omdat deze wijziging iedereen in meer of mindere mate raakt. Ook voor NETQ Healthcare is de AVG van groot belang, omdat NETQ Healthcare voor haar klanten onder meer persoonsgegevens vastlegt.AVG NETQ Healthcare

Met alle klanten is of wordt een nieuwe verwerkersovereenkomst afgesloten die volledig voldoet aan de nieuwe wetgeving. Daarnaast  vinden er (continu) ontwikkelingen plaats die moeten waarborgen dat NETQ Healthcare nu en in de toekomst blijft voldoen aan de eisen die onze klanten aan ons stellen. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn het verder verscherpen van het wachtwoordbeleid in onze applicatie en het loggen van activiteiten in ons systeem.