Update testotheek

Aan de testotheek van meetinstrumenten voor de GGZ is een aantal nieuwe vragenlijsten toegevoegd.

Op het gebied van cliënttevredenheid vindt u er nu de vragenlijsten ‘Exit jongere‘ en ‘Exit ouders‘ (Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon). Deze ‘Exit’ vragenlijsten kunnen aan het eind van de begeleiding worden ingezet om de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten.

Van TOPGGz en iMTA hebben we de Decision Tools TDT en DTAD in de testotheek klaargezet voor gebruik. Een Decision Tool is een beknopt instrument dat door behandelaren in enkele minuten kan worden ingevuld. De score geeft direct aan wat de meest optimale behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. De Decision Tools zijn ontwikkeld om de indicatiestelling voor hoogspecialistische ggz te ondersteunen en objectiveren.

Ook de SAPROF is vanaf heden beschikbaar. Dit instrument kan worden gebruikt als risicotaxatie-instrument voor geweld in de forensische psychiatrie. Daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg etc) kan de SAPROF een waardevol instrument vormen voor het in kaart brengen van aanwezige beschermende factoren.

De BRIEF – Ouders van uitgeverij Hogrefe is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening, diagnostiek en behandeling van kinderen van 5-17 jaar. Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit. Ook voor volwassenen is er een variant beschikbaar. Eveneens van Hogrefe hebben we de EDI-3, een meetinstrument met betrekking tot eetstoornissen, in de testotheek gezet.

Tot slot hebben we de testotheek uitgebreid met de SCID-5-PV van Boom uitgevers. De volledige SCID-5-P kan worden gebruikt om persoonlijkheidsstoornissen op categoriale en op dimensionale wijze te classificeren bij volwassenen. De SCID-5-PV is een screener. Hiermee hoeft de behandelaar tijdens het interview alleen nog maar die vragen te stellen over criteria die positief uit de screening zijn gekomen.

Meer weten?
Voor een overzicht van alle beschikbare meetinstrumenten, ga naar https://www.netqhealthcare.nl/ggz/meetinstrumenten/