Update testotheek

Aan de NETQ ROM testotheek is de GGZ Jeugdthermometer toegevoegd. Met dit instrument onderzoeken instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hoe cliënten en ouders van cliënten de geboden zorg waarderen. De jeugdthermometer meet de waardering van informatie, de waardering van inspraak, de waardering van de hulpverlener en de waardering van het resultaat. Het instrument kan worden gebruikt bij kwaliteitsbeleid van eigen instellingen, vergelijkingen tussen instellingen of voor een landelijke vergelijking. Het geeft een beeld van de cliënttevredenheid van het behandelde kind, de tevredenheid van de ouders van het behandelde kind en de tevredenheid van ouders over de hulp die henzelf is geboden naar aanleiding van de problemen van hun kind.

Behalve de GGZ Jeugdthermometer is nu ook de GGZ Thermometer voor naastbetrokkenen te vinden in de testotheek.

Meer weten?
Voor een overzicht van alle beschikbare meetinstrumenten, ga naar https://www.netqhealthcare.nl/ggz/meetinstrumenten/