Update testotheek

Onlangs zijn de ZRM 2017 en de MOAS+ aan de NETQ ROM testotheek. De PREM MZS is toegevoegd aan de NETQ PROMs testotheek. Ook zijn er Nederlandse normen toegevoegd aan de HoNOS Ca.

Update HoNOS Ca
De Health of the Nation Outcome Scales Child and Adolescents (HoNOS Ca) vragenlijst is deze maand door ons aangevuld met Nederlandse normen. Het is nu mogelijk om cliënten van 3-18 jaar in te delen ten opzichte van kinderen en adolescenten die worden behandeld in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

De normen zijn opgesteld door Lucertis en De Jutters en zijn gebaseerd op volledig ingevulde HoNOS Ca’s van 16055 cliënten die bij hen werden aangemeld bij de ambulante afdeling. De normtabellen zijn gebaseerd op vijf sleutelselecties die in de Engelstalige handleiding worden genoemd: Gedragsproblemen, Beperkingen, Symptomen, Sociale problemen en Informatie.

Naast deze sleutelselecties is er voor de Totaalscore over de items 1 t/m 13 ook genormeerd.

MOAS+
De Modified Overt Aggresssion Scale + (MOAS+) is een uitgebreide versie van de MOAS waarmee incidenten van ‘verbale agressie’, ‘agressie tegen objecten’, ‘fysieke agressie’, ‘agressie tegen zichzelf’ en ‘seksuele agressie’ voor iedere cliënt op vier ernstniveaus worden geregistreerd.

PREM MZS
De Patient Reported Experience Measures Medisch Specialistische Zorg (PREM MZS) is een meetinstrument waarmee ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra patiëntervaringen kunnen meten.

ZRM 2017
De ZRM is een instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen.

Meer weten?
Voor een overzicht van alle beschikbare meetinstrumenten, ga naar https://www.netqhealthcare.nl/ggz/meetinstrumenten/.