Verheldering proces inbouw meetinstrumenten

Sinds het najaar van 2018 is er een nieuwe regeling van kracht voor het toevoegen van nieuwe meetinstrumenten. Een meetinstrument dat op kosten van een klant is ingebouwd, wordt beschikbaar gesteld voor die betreffende klant. Het instrument wordt echter gedurende twee jaar niet in de standaard testotheek opgenomen.

Wanneer er in die tussentijd andere klanten het instrument ook willen gebruiken, dan betalen zij 25% van de ontwikkelkosten aan NETQ Healthcare. Dit bedrag wordt dan aan de initiële klant betaald tot een maximum van 100% van de investering. Na twee jaar is de lijst vrij voor gebruik in de standaard testotheek voor andere klanten.

Het gaat momenteel om de volgende lijsten: BRIEF-A informantenlijst, BRIEF-A zelfrapportage, BRIEF – oudervragenlijst, SCID-5-PV en de SRS-A informantenlijst.