Vragenlijsten BAI, KIP, QoC en ZRM toegevoegd

Er zijn weer nieuwe vragenlijsten toegevoegd aan de NETQ testotheek: de BAI, KIP, QoC en ZRM.

BAI – Beck Anxiety Inventory – Beck & Steer
Deze vragenlijst wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de ernst van angstklachten.

KIP – Klinisch Interview voor PTSS – Boom uitgevers
Het KIP is bedoeld voor professionele hulpverleners die ervaring hebben met diagnostische interviews en basale kennis hebben van psychopathologie en de DSM-IV. Het KIP is een gestructureerd klinisch interview, dat ontwikkeld is om de 17 symptomen van de diagnose Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) vast te stellen. Tevens kunnen er twee geassocieerde kenmerken van de PTSS en drie kenmerken van dissociatie mee worden nagegaan.

QoC – ‘Quality of Care – Delespaul, Bak, & van Os
Met deze lijst wordt aan de cliënt gevraagd om aan te geven hoe tevreden hij is met de professionele hulp die hij ontvangt. Het antwoord wordt gegeven op een 7-puntsschaal (Likert), van 0 (‘zeer ontevreden’) tot 6 (‘zeer tevreden’).

ZRM – Zelfredzaamheid-Matrix (met ouder supplement) – GGD Amsterdam
Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kunt u de mate van zelfredzaamheid van uw cliënten eenvoudig en volledig beoordelen.

data analyse