Werkgroep Cliëntrapportages: terugblik op de kick-off

Toen NETQ Healthcare vorig jaar een inspiratiesessie organiseerde rondom ‘patiëntvriendelijke rapportages’ bleek het onderwerp onder de deelnemende klanten erg te leven. Naar aanleiding van de inspiratiesessie stelden we 7 handvatten voor patiëntvriendelijke rapportages op. Na de bijeenkomst was er behoefte aan verdieping en daar wilden we gehoor aan geven. Met een kleine groep intensieve ROM-gebruikers besloten we in zes sessies, verspreid over een jaar, te gaan werken aan het verbeteren van elkaars rapportages teneinde deze begrijpelijk en aantrekkelijk te maken voor de cliënt.

Op 16 juni vond de eerste (online) bijeenkomst van de Werkgroep Cliëntrapportages plaats. De opzet die werd voorgesteld door facilitator Peggy van der Pol vond support onder de acht deelnemers. Iedere bijeenkomst zal een samengesteld duo van verschillende instellingen hun huidige rapportages van een veelgebruikt instrument presenteren. Denk hierbij aan de OQ45, HoNOS, SDQ en CQi. De deelnemers discussiëren vervolgens over de vorm en inhoud en formuleren verbeterpunten. Een aantal werkgroepleden onderzoekt of ook cliënten/ervaringsdeskundigen hierbij betrokken kunnen worden. Daarnaast worden externe experts uitgenodigd om hun kennis te delen tijdens de bijeenkomsten.

De verbeterpunten zullen vaak door te voeren zijn binnen de huidige technische mogelijkheden. Waar dat niet kan, zal het ontwikkelteam van NETQ Healthcare de impact van de aanpassingen onderzoeken en prioritering bepalen. De bedoeling van de werkgroep is om van elkaar te leren en om de beste rapportage templates van de verschillende instellingen onderling te kunnen delen, en uiteraard in te zetten.

Bent u geen lid van de werkgroep, maar wilt u graag eens sparren met een collega-instelling die dezelfde meetinstrumenten gebruikt? Laat het ons weten, we maken graag de connectie.