Werkgroep Cliëntrapportages 16 juni van start

Nadat we vorig jaar een inspiratiesessie hadden georganiseerd rondom ‘patiëntvriendelijke rapportages’ bleek het onderwerp onder onze klanten erg te leven. Er was behoefte aan verdieping samen en daar wilden we graag gehoor aan geven. Om die reden hebben we de Werkgroep Cliëntrapportages (WC) opgericht. Op dinsdag 16 juni aanstaande vindt de (online) aftrap plaats. Met een kleine groep intensieve ROM-gebruikers gaan we in zes sessies, verspreid over een jaar, aan de slag met het verbeteren van ieders eigen en elkaars rapportages teneinde deze begrijpelijk en aantrekkelijk te maken voor de patiënt.

Aanmelden voor de Werkgroep Cliëntrapportages is (beperkt) nog mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Katinka van den Houten (katinka.van.den.houten@netqhealthcare.nl).

Download hier de bevindingen uit de inspiratiesessie van vorig jaar: ‘7 handvatten voor patiëntvriendelijke rapportages‘).