“Wij willen voor onszelf weten of we het goed doen.”

“Kwaliteit leveren en dat ook inzichtelijk te maken door in je keuken te laten kijken is van essentieel belang voor de reputatie van een ziekenhuis. We willen volkomen open en transparant zijn en daar spelen patiënt ervaringen een belangrijke rol bij. Als wij die patiënt ervaringen niet registreren ontbreekt zeer belangrijke informatie  dus dit meten is een absolute must.”

Aan het woord is Maarten de Vos, orthopeed bij het Tergooi Ziekenhuis. Het intensieve patiëntcontact is de belangrijkste reden om zich na zijn studie te specialiseren als orthopedisch chirurg. De bovenste extremiteit is zijn expertise; schouder, elleboog, pols en hand.

Waarom PROMs

“Wij zijn gestart met het structureel meten van PROMs om de eenvoudige reden dat wij voor onszelf willen weten of we het goed doen. Daarnaast willen we een duidelijk beeld geven aan de verzekeraar. Hiervoor moet je een goede registratie hebben, naast de al beschikbare administratieve uitkomsten data. En dat leidt weer tot inzichten die ons helpen om onderling te toetsen. “

Want het meten van patiëntervaringen gaat ook inzicht geven in het functioneren van orthopeden onderling. “Dat is extreem belangrijk omdat de individuele prestaties de norm zijn voor de kwaliteit van het hele team. Verzekeraars kijken op dit moment enorm naar hoe je je praktijk voert en op welke manier je kwaliteit inzichtelijk maakt. Wij willen onze individuele prestaties gestructureerd meten en daar hebben we NETQ voor nodig.”

Trends ontdekken

De Vos is ervan overtuigd dat consequent meten gaat leiden tot data waarin nuttige trends te ontdekken zijn. “er is recentelijk een artikel gepubliceerd over de invloed van BMI op het herstel na een elleboogprothese. Na onderzoek bleek dat zwaardere mensen bij het opstaan uit hun stoel meer gewicht omhoog moeten drukken met hun elleboogprothese waardoor deze significant vaker los gaat zitten. Daar kun je in de revalidatie natuurlijk iets aan doen. Dit lijkt een open deur, maar ik ben heel benieuwd welke onverwachte verbanden we met de verkregen data verder kunnen blootleggen.”

Genuanceerde koffie

Er is dringend behoefte aan objectieve informatie om de kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen.
“Kwaliteit moet niet alleen gemeten worden aan de manier waarop een patiënt ontvangen wordt en of het uitzicht mooi is en de koffie lekker en de dokter aardig,” nuanceert De Vos. “Het moet uiteraard primair gaan om medisch inhoudelijke kwaliteit. De PROMs worden door de patiënt zelf ingevuld en zijn niet objectief want ook hier speelt de bejegening een rol, maar het is zeker een belangrijk onderdeel van de totale bepaling van kwaliteit.”

Geslaagde invoering

“De invoering van PROMs is voor ons geslaagd wanneer we daadwerkelijk zien dat je met de gegevens die uit de metingen komen concreet patiënten uitkomsten kunt verbeteren. Als verzekeraars die verbeteringen gaan zien en hun zorginkoop hierop baseren is het voor ons zelfs een reden om waarschijnlijk groei te realiseren. Ik ben heel enthousiast dat we PROMs  gaan invoeren want ik ben al heel lang overtuigd van het positieve leereffect van PROMs metingen.”

“We combineren functie scores met PROMs

in één meting binnen NETQ.”

Waarom NETQ

“De gesprekken met NETQ waren prettig en ze begrijpen waar het over gaat in een ziekenhuis. Ze konden niet alleen mij, maar ook het hoofd snijdende specialismen, hoofd polikliniek en de IT afdeling overtuigen om NETQ PROMs in te voeren. De mogelijkheid om met ons EPD te koppelen is uiteraard een belangrijke vereiste.”

Ambitie

“Het is onze ambitie om een Schouder en Elleboogcentrum Tergooi op te zetten wat toonaangevend is in Nederland. Opleiden van chirurgen en het publiceren van onze bevindingen zijn daarin heel belangrijk en dat gaan we deels baseren op de gegevens die we met de PROMs metingen verzamelen. We zijn straks in staat om onze prestaties te spiegelen aan de wereldliteratuur en hierop onze behandelingen te verbeteren.”

Meer weten?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten voor het meten van de door de patiënt ervaren gezondheid en de ervaren kwaliteit van zorg. Door deze vragenlijsten op relevante momenten in de behandeling door uw patiënten te laten invullen krijgt u inzicht in de medische effectiviteit van deze behandeling.

Lees hier meer over PROMs en vraag een PROMs kennisdocument aan met achtergrondinformatie en praktijkcases. Direct aan de slag? Neem contact op voor meer informatie of het maken van een (demo)afspraak.