Women’s Healthcare Center start met NETQ PROMs

Women’s Healthcare Center (WHC) start met NETQ PROMs. Women’s Healthcare Center is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor gynaecologie, verloskunde, sexuologie, urologie en echoscopie. Zij gaan NETQ PROMs voornamelijk gebruiken om patiënttevredenheid te meten.

logo-womens-healthcare-center (1)kopie

 Over NETQ PROMs:

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in de medische effectiviteit van geleverde zorg. Met digitale vragenlijsten kunt u naast de behandeleffecten ook de algehele tevredenheid over uw instelling meten. NETQ biedt een monitoring platform om geautomatiseerd vragenlijsten aan patiënten te versturen, gekoppeld aan zorgtrajecten. De uitkomsten in de vorm van rapportages geven inzicht in het effect van de behandeling of ervaring van de patiënten.