Zingen voor je leven

Nyenrode Business Universiteit heeft NETQ Healthcare benaderd om te participeren in een unieke studie naar de effecten van samen zingen op de gezondheidsbeleving van kankerpatiënten en familieleden.

Voor het bestuur van de Stichting Kanker in Beeld gaat Nyenrode Business Universiteit (prof. dr. Sjaak Bloem) de komende twaalf maanden een onderzoek uitvoeren. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de impact van deelname aan ‘Zingen voor je leven’ op de gezondheidsbeleving, de maatschappelijke participatie en daarmee op het algemeen welbevinden van de deelnemers.

zingen voor je leven‘Zingen voor je leven’ is het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. De initiatiefnemers van dit netwerk gaan uit van de aanname dat zingen met anderen kan helpen bij het verwerken van de ziekte kanker. Tevens geeft de activiteit van het samen zingen energie en een gevoel van samenhorigheid. Op het moment zijn er meer dan dertig koren actief in Nederland. Deelnemers zijn mensen die kanker hebben (gehad) of naasten van mensen die kanker hebben (gehad).

Nyenrode heeft NETQ Healthcare benaderd om te participeren in het project gegeven haar grote kennis op het gebied van het programmeren en afnemen van vragenlijsten. NETQ Healthcare wendt belangeloos haar expertise aan om dit te doen en om er voor te zorgen dat de verschillende onderzoeksgroepen op de juiste tijd automatisch de juiste vragen krijgen.