Resultaten onderzoek Zingen voor je Leven

In december 2015 is het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deelname aan een ‘Zingen voor je Leven’ koor van start gegaan. Inmiddels is de dataverzameling voltooid en is het onderzoek afgerond. Op 8 november aanstaande worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens het symposium ‘De Kracht van Zingen’.

Het is voor het eerst dat er in Nederland een kwantitatief onderzoek verricht is naar de effecten van creatieve en (ver)beeldende expressie bij de verwerking van de ziekte kanker. Een unieke studie waarvoor NETQ Healthcare benaderd is door Nyenrode Business Universiteit en Stichting Kanker in Beeld voor het programmeren en afnemen van de vragenlijsten.

Zingen voor je Leven
Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. Gedurende een periode van acht maanden hebben de participanten vijf keer een gestandaardiseerde vragenlijst ingevuld. De Zingen voor je Leven koorleden hebben in december 2015 de eerste vragenlijsten ontvangen en inmiddels hebben alle metingen plaatsgevonden.

Deelname NETQ Healthcare
NETQ Healthcare heeft belangeloos haar expertise aangewend om ervoor te zorgen dat de verschillende onderzoeksgroepen op de juiste tijd automatisch de juiste vragen kregen. Waarom NETQ Healthcare zich belangeloos voor dit project inzet? Het Zingen voor je Leven onderzoek slaat naadloos aan op onze missie: het genereren van inzichten om mensen een stem te geven in het behoud en onderhoud van hun gezondheid, zodat zij meer kunnen genieten van het leven. Lees meer over onze missie op de Over Ons pagina van NETQ Healthcare.

Symposium De Kracht van Zingen
Op dinsdag 8 november worden de resultaten van het Zingen voor je Leven onderzoek gepresenteerd. Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar de onderzoeksresultaten en kijken uit naar een mooi symposium. Wilt u meer weten over het symposium? Neem dan contact op met Stichting Kanker in Beeld via info@kankerinbeeld.nl.