Aan de slag met PROMs in de ZKN Academie

Op donderdag 17 september gingen NETQ Healthcare en Mark Bench samen met leden van ZKN  in een online sessie aan de slag rondom het thema ‘Zorg verbeteren met inzicht in behandelresultaten’.

De bijeenkomst was bedoeld voor zelfstandige klinieken die toegevoegde waarde willen creëren voor de patiënt, en als kliniek zelf beter willen worden door middel van het meten van behandelresultaten met PROMs. De inhoud was met name gericht op klinieken die hiermee nog een start moeten maken.

Het doel van de sessie was om de deelnemers vertrouwder te laten voelen met het gebruik van PROMs en te laten zien wat de voordelen zijn voor de kliniek om dit op te zetten of een boost te geven.

Omdat een deel van de deelnemers nog helemaal niet bekend was met het gebruik van PROMs, is gestart met een algemene introductie over de toegevoegde waarde van het meten en vooral ook het delen van de resultaten. Vanuit hun ervaringen met meten in de GGZ vertelden Suzan Oudejans van Mark Bench en Katinka van den Houten van NETQ Healthcare hoe vragenlijsten helpen bij het betrekken van de patiënt. Hierin zijn tips en handvatten gegeven over hoe je het bespreken van PROMs – in de beperkte tijd van een standaard consult – toch kan toepassen. Het merendeel was het ermee eens dat het kort en bondig moet zijn, met een duidelijke visualisatie en een optionele toelichting.

Hierna werd uitgezoomd om naar de data op geaggregeerd niveau te kijken met vragen als: Wat zijn de speerpunten? En hoe kan je als kliniek van deze data leren en verbeteren? Erken je eigen data als leerzame sturingsinformatie en vind de intrinsieke motivatie om deze toe te passen op een manier die passend is voor je eigen kliniek.

Wilt u ook weten hoe u met de kliniek kunt leren van uitkomstgerichte resultaten en ervaringen? Neem voor meer informatie contact op met Katinka van den Houten (katinka.van.den.houten@netqhealthcare.nl).