Partners van NETQ Healthcare

Met verschillende organisaties wisselen wij kennis en ervaringen uit of werken wij intensief samen om zorguitkomsten inzichtelijk en bruikbaar te maken:

Topicus

Topicus wil de zorg verbeteren door samen met partners, zorgverleners en cliënten samenwerking en kennisuitwisseling te optimaliseren. Met hun ICT-oplossingen ondersteunen ze traditionele en nieuwe zorg, leveren een bijdrage aan de efficiency van zorgprocessen en kunnen de cliënt optimaal opnemen in het zorgproces. Topicus is naast de zorg actief in de onderwijs,- gemeente en financiële markt. Sinds 1 januari 2019 is Topicus eigenaar van NETQ Healthcare.

Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werkt Akwa GGZ aan een betere kwaliteit van zorg. Dat doet de organisatie door de GGZ te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook zorgt Akwa voor uitwisseling over de opbrengsten hiervan.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

ZKN behartigt de belangen van een groot aantal zelfstandige klinieken en behandelcentra in Nederland. Deze klinieken leveren somatisch curatieve medisch-specialistische zorg. Sinds 1 september 2017 is NETQ Healthcare preferred supplier wat betreft online afname en rapportage van de PREM, PROMs en andere vragenlijsten.

Mark Bench

Mark Bench (Mash Spits en Suzan Oudejans) helpt organisaties bij het verbeteren van uitkomsten door ze te ondersteunen bij feedback en het leren daarvan en met praktische ondersteuning bij de uitvoering van onderzoek over de zorgverlening.

Stichting Miletus

Stichting Miletus werkt samen met zorgaanbieders, patiënten-consumenten organisaties en Zorginstituut Nederland om de ontwikkeling van de methodiek en de toepassing van de patiëntervaringsmetingen landelijk te bevorderen en te bewaken. NETQ Healthcare is door St. Miletus erkend als samenwerkende partner voor het afnemen van PROMs en PREMs vragenlijsten. NETQ Healthcare voldoet aan alle eisen op het gebied van wet- en regelgeving die door St. Miletus gesteld zijn t.a.v. het afnemen van PROMs en PREMs en heeft hiertoe een conformiteitsverklaring ondertekend, opgesteld door St. Miletus.

LROI

NETQ Healthcare gebruikt diverse PROMs lijsten van LROI. Ook hebben we het officiële LROI certificaat, wat betekent dat we voldoen aan alle criteria die de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) stelt aan software leveranciers, namelijk: beveiliging, LROI koppeling en goede gevalideerde vragenlijsten. U kunt met NETQ PROMs zorgeloos uw vragenlijstdata aanleveren aan de LROI. De uitkomsten van gevalideerde PROMs lijsten als EQ-5D, PIJN HEUP score, HOOS-PS, KOOS of Oxford Hip Score komen dan automatisch in de database van LROI.

E.novation

E.NOVATION biedt met de communicatieserver “Cloverleaf” de oplossing voor ziekenhuizen om een HL7 koppeling te realiseren tussen hun EPD Chipsoft en NETQ. Deze koppeling is o.a. tot stand gekomen bij het Catharina Ziekenhuis.

Diverse testuitgevers

NETQ Healthcare biedt via de standaard testotheek test- en screeningsinstrumenten van gerenommeerde testuitgevers en partners als Pearson, Hogrefe, Bohn Stafleu van Loghum, Boom Uitgevers, ASEBA, SIG, Goodman en SAPROF. Bekijk hier het volledige overzicht van meetinstrumenten voor de GGZ.

Contact

Ook partner worden? Of geïnteresseerd in onze software?