Curium-LUMC meet behandeleffect bij patiënten met NETQ ROM

Curium-LUMC, het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Zuid-Holland noord en Midden-Holland, heeft gekozen voor NETQ ROM. Door middel van de SaaS (Software as a Service)-applicatie van NETQ Healthcare wordt een groot deel van de uitvoering van ROM (Routine Outcome Monitoring) binnenkort automatisch verwerkt.

“Wij gaan met het digitaliseren van de vragenlijsten een hogere respons op de vragenlijsten realiseren waardoor we een sterker middel hebben om het effect van onze behandelingen te meten.” aldus Esther Reinhard, directeur bedrijfsvoering van Curium-LUMC.

Curium-2014-03-ondertekening-NetQ_small
De software wordt gekoppeld aan het bestaande elektronische patiëntendossier van Curium-LUMC wat het eenvoudig in gebruik maakt. Ook de aanlevering van ROM data aan de Stichting Benchmark GGZ is voor Curium-LUMC nu een geautomatiseerd en inzichtelijk proces. “We zijn heel blij dat Curium-LUMC gekozen heeft voor NETQ ROM mede vanwege onze expertise in de kind- en jeugdpsychiatrie.” aldus Edwin van Leeuwen, ROM expert bij NETQ Healthcare.

 

Over NETQ ROM
NETQ Healthcare biedt met het product NETQ ROM een online applicatie voor het ondersteunen van het ROM proces voor zowel behandelend arts, patiënt/cliënt als onderzoeker. Door resultaten consequent te meten, krijgen zowel de behandelaar als de cliënt meer inzicht in de ontwikkeling van de behandeling. Dit meten gebeurt in NETQ ROM aan de hand van digitale vragenlijsten. Deze lijsten worden ingevuld door zowel de patiënt als de behandelaar. De uitkomsten in de vorm van rapportages geven betekenisvolle inzichten in het daadwerkelijke effect van de behandeling. Op dit moment werken 20.000 zorgprofessionals met NETQ ROM en worden ruim 400.000 patiënten gemonitord.

 

Over Curium-LUMC
Curium-LUMC is het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met een vestiging in Oegstgeest en een nevenvestiging in Gouda. Curium-LUMC onderzoekt en behandelt kinderen en jeugdigen met een ernstig psychiatrisch probleem en hun gezin. Curium-LUMC heeft een landelijke, supra-regionale en regionale functie. Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische problemen, in het kort de doelstelling van de patiëntenzorg van Curium-LUMC. Daarnaast zijn ook onderwijs aan studenten, opleiding van specialisten en wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van de behandelingen kerntaken van Curium-LUMC.

 

Meer informatie
Nieko Versteeg, Manager Marketing & Products bij NETQ 088-2444102 of Mascha Blokker, beleidsadviseur communicatie bij Curium-LUMC 071-5159600.