St. Antonius Ziekenhuis meet patiëntervaringen met PROMs

Betere zorgkwaliteit door meten patiëntbeleving

UTRECHT/NIEUWEGEIN – Om te werken aan verdere verbetering van zorgkwaliteit en effectiviteit van behandelingen maakt het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein gebruik van NETQ PROMs, de online oplossing voor het verzamelen van patiëntervaringen en zorguitkomsten. Het St. Antonius meet patiëntervaringen met behulp van digitale vragenlijsten (PROMs). De afdeling orthopedie is hiermee bezig sinds februari 2013. De eerste reacties van patiënten en behandelaars zijn positief. De aanpak wordt ook verbreed naar andere patiëntgroepen.

De afdeling orthopedie heeft voor het vervolg een contract verlengd met NETQ Healthcare, de leverancier van het online hulpmiddel (NETQ PROMs) voor de metingen. PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn een belangrijke kwaliteitsindicator gebaseerd op de ervaringen van patiënten. De aanpak is overgewaaid uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Daar worden PROMs al enkele jaren succesvol ingezet als vast onderdeel van het zorgproces. In Nederland is het St. Antonius Ziekenhuis één van de eerste ziekenhuizen die orthopedische PROMs meten onder patiënten.

St-antonius-case 1055x520

De start

De afdeling orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis begon vorig jaar met drie patiëntgroepen: mensen met heupklachten, patiënten die een knieprothese krijgen en mensen waarbij de voorste kruisband gereconstrueerd wordt. Zij vullen op vaste momenten voor en na de behandeling een set vragenlijsten in. Die krijgen ze per e-mail toegestuurd.

Het hoofddoel is de kwaliteit van de zorg te monitoren vanuit patiëntperspectief. “Wij realiseren dat door alle patiënten te vragen naar hun beleving en evaluatie van de zorg”, zegt onderzoekscoördinator Nienke Wolterbeek van het St. Antonius Ziekenhuis. “We krijgen een objectiever beeld van de zorgkwaliteit die we leveren op groeps- en patiëntniveau. Daar kunnen we nu heel gericht op gaan sturen”.

Over NETQ PROMs

NETQ PROMs is een online oplossing voor het verzamelen van patiëntervaringen en zorguitkomsten. Hierdoor krijgen zorginstelling inzichten over de kwaliteit van hun zorg. NETQ PROMs bevat een veelzijdige testotheek met een grote hoeveelheid genormeerde en gevalideerde vragenlijsten. Deze kunnen worden ingezet voor specifieke aandoeningen zoals knie en heup, maar ook voor het monitoren van de algehele gezondheid of het pijnniveau.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Nieko Versteeg van NETQ Healthcare BV, telefoonnummer: 088-2444102.