Privacy

NETQ Healthcare BV conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw). Wij behandelen de door u en uw cliƫnten verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Uw persoons- en organisatiegegevens

Indien u wordt gevraagd om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het aanvragen van informatie of een andere actie, wordt expliciet aangegeven waarvoor wij deze gegevens gebruiken. NETQ Healthcare BV geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Als u zich via een formulier registreert voor het aanvragen van informatie of een andere actie, waarvoor wij uw naam, telefoon en e-mailadres vragen, dan kunt u telefonisch of per e-mail worden benaderd door een van onze medewerkers.

Cookies en uw informatie

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie als u onze website bezoekt, tenzij u ons aanvraagformulier voor informatie of een andere actie invult. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Geen enkele derde partij heeft toegang tot eventuele cookies. Wij gebruiken een cookie niet om internet activiteit te meten of anderszins informatie over u of uw klanten te verkrijgen.

Gebruik van gegevens respondenten

NETQ Healthcare maakt op geen enkele manier gebruik van de gegevens van respondenten. Deze zijn alleen toegankelijk voor de klant. Medewerkers van NETQ Healthcare krijgen op geen enkele wijze toegang tot deze gegevens, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven.

Bezoek aan Netqhealthcare.nl

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie als u onze website bezoekt, tenzij u ons aanvraagformulier invult, kennisdocumenten downloadt, of u opgeeft voor de nieuwsbrief.

Uw vragen of opmerkingen

Als u nog vragen heeft met betrekking tot privacy, dan kunt u deze richten aan support@netqhealthcare.nl.