Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van behandelingen is noodzakelijk om goed onderbouwde keuzes te maken. Met Patient Reported Outcome Measures krijgt u hoogwaardige kwaliteitsinformatie tegen minimale kosten.

Wat zijn Patient Reported Outcome Measures?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in de medische effectiviteit van de door een zorgaanbieder geleverde zorg. Patient Reported Outcome Measures stellen de patiëntenperceptie van de gerealiseerde zorguitkomst centraal. Het gaat om relatief eenvoudige vragenlijsten die geschikt zijn om digitaal te worden afgenomen en verwerkt. Patient Reported Outcome Measures komen niet in de plaats van bestaande instrumenten voor het meten van de patiëntperceptie over de zorg. Ze zijn aanvullend op metingen die cliëntgerichtheid en patiënttevredenheid vaststellen.

PROMs voor ziekenhuizen en behandelcentra

Binnen ziekenhuizen en behandelcentra is vaak behoefte aan inzicht in de kwaliteit én effectiviteit van de geleverde zorg. Dit kan uitstekend gemeten worden met PROM vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen geheel digitaal afgenomen en verwerkt worden met behulp van onze software. Zo wordt op patiëntniveau de effectiviteit van de behandeling gemeten. De uitkomsten van Patient Reported Outcome Measures geven inzicht in het individueel klachtenpatroon van de patiënt en kunnen gebruikt worden voor interne en externe verantwoording.

Voordelen NETQ PROMs

Automatisch en routinematig patiënten benaderen om online PROMs lijsten in te vullen

Overzichtelijke en flexibele rapportages en dashboards

Inzicht in behandeleffecten op zowel individueel als geaggregeerd niveau

Integratie met uw EPD of ZIS voor integraal patiëntprofiel en efficiency

Eenvoudig PROMs data aanleveren aan derde partijen voor externe benchmark

Meer info over PROMs?

Ontvang een gratis kennisdocument over PROMs met praktijkcases en handige tips

Contact

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een (demo) afspraak