Wat is ROM? Veelgestelde vragen van patiënten

Bent u door uw huisarts doorverwezen naar een zorgverlener binnen de GGZ? Dan wordt u daar waarschijnlijk gevraagd om zogeheten ‘ROM’ vragenlijsten in te vullen. Maar wat is ROM en wat is het belang ervan? We geven antwoord op veelgestelde vragen van patiënten.

Wat is ROM?
Waarom gebruikt mijn zorgverlener ROM?
Wat heb ik zelf aan ROM?
Zijn mijn ROM gegevens veilig?

Wat is ROM?

De afkorting ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Dit is de methodiek waarbij regelmatig metingen worden gedaan van de toestand van de cliënt/patiënt. Deze metingen worden uitgevoerd in de vorm van online vragenlijsten. Uw zorgprofessional zal u per e-mail uitnodigen om deze vragenlijsten in te vullen of zal deze mondeling met u doornemen. Ook is het mogelijk dat u gevraagd wordt de vragenlijsten ter plekke op een laptop of tablet in te vullen.

Er bestaan vele ROM vragenlijsten met verschillende onderwerpen. Ze gaan bijvoorbeeld over uw persoonlijkheid, klachten, relaties of kwaliteit van leven. Uw zorgverlener kiest de vragenlijsten die meest geschikt zijn voor uw specifieke situatie en behandeling. Overigens worden ROM vragenlijsten ook steeds vaker aangevuld met vragenlijsten die gaan over uw ervaring en beleving als patiënt. Dat soort lijsten worden PREM genoemd, Patient Reported Experience Measures.


Waarom gebruikt mijn zorgverlener ROM?


De ROM vragenlijsten kunnen door uw zorgprofessional worden ingezet als hulpmiddel bij uw diagnose. Door uw antwoorden en de uitkomsten krijgt hij of zij een beeld van uw situatie, persoonlijkheid en klachten.

Andere vragenlijsten zijn gericht op het meten van de voortgang en het effect van uw behandeling. Aan de hand van de uitkomsten kan de zorgverlener bepalen of de behandeling het gewenste effect heeft of dat het misschien goed is de behandeling bij te sturen.

De ROM gegevens van alle patiënten samen hebben daarnaast nog een aantal doelen voor de instelling zelf: zij kunnen hiervan leren en zichzelf verbeteren. Verder gebruiken zij de geanonimiseerde gegevens om zich te verantwoorden richting zorgverzekeraars en SBG (een onafhankelijk kenniscentrum dat als doel heeft de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren). Tot slot worden de geanonimiseerde gegevens gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Wat heb ik zelf aan ROM?

GGZ Jeugdthermometer - update testotheekDoor de ROM vragenlijsten in te vullen bent u actief betrokken bij uw eigen behandeling. Uw zorgverlener kan middels grafieken laten zien wat het effect is van uw behandeling. De uitkomsten zullen veelal niet als leidend worden ingezet door uw zorgverlener, maar vormen wel een uitgangspunt. Zowel aan de kant van de zorgprofessional als aan uw eigen kant is er altijd ruimte voor een eigen interpretatie. In sommige gevallen kunt u de rapportages ook zelf inzien in uw account binnen het patiëntenportaal van uw zorgverlener.

Door de uitkomsten inzichtelijk te maken voor u als patiënt, bent u beter in staat om samen met de zorgverlener de juiste beslissingen voor vervolgstappen te maken.

Zijn mijn ROM gegevens veilig?

Het beveiligen van informatie is belangrijk, zeker als het medische gegevens betreft. In de ROM software wordt belangrijke en zeer persoonlijke informatie verzameld en bewaard. NETQ Healthcare is de ontwikkelaar van de ROM software die door uw zorgverlener wordt gebruikt. NETQ Healthcare doet er alles aan om de gegevens juist op te slaan en om deze alleen ter beschikking te stellen aan personen die daartoe geautoriseerd zijn. Hierbij laat zij zich leiden door NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector. Uw data worden opgeslagen conform richtlijnen van ISO27001. De datacenters staan in Nederland en vallen daarmee onder de Nederlands wetgeving. NETQ Healthcare is door Kiwa gecertificeerd voor NEN 7510 (Informatiebeveiliging), ISO 27001 (Informatie- en databeveiliging) en NEN 9001 (Kwaliteitsmanagement).