Zelfredzaamheid-Matrix 2017 in NETQ

De Zelfredzaamheid-Matrix is in 2017 vernieuwd en is gratis beschikbaar voor NETQ ROM gebruikers. Het meetinstrument is ontwikkeld door de GGD Amsterdam en gemeente Rotterdam.

Over de Zelfredzaamheid-Matrix 2017:

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

De vernieuwde Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) heeft dertien domeinen (voorheen elf) waarop de mate van zelfredzaamheid wordt beoordeeld. Deze domeinen hangen sterk met elkaar samen, ze hebben allen betrekking op het dagelijks leven, maar zijn zo gedefinieerd dat ze elkaar niet of nauwelijks overlappen.

De domeinen van de ZRM zijn:Zelfredzaamheid-Matrix 2017 NETQ Healthcare

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Tijdsbesteding
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie
 • Basale Activiteiten Dagelijks Leven
 • Instrumentele Activiteiten Dagelijks Leven

Dit zijn de noodzakelijke en niet-overbodige gebieden die in iedere volwassen persoon (in de Nederlandse samenleving) bepalend zijn voor de effectiviteit, productiviteit en kwaliteit van leven. De verbeteringen in 2017 betreffen vooral de leesbaarheid en het gemak van interpretatie.

Bekijk hier het overzicht van alle meetinstrumenten in de testotheek van NETQ ROM