Respons verhogen

Wanneer u vragenlijsten uitzet, wilt u uiteraard een zo hoog mogelijk responspercentage realiseren.

Hoe meer volledig ingevulde vragenlijsten u terug krijgt, hoe rijker de data en hoe groter de kans om betekenisvolle inzichten te verwerven. Uw patiënten krijgen een volwaardige stem en hun respons draagt bij aan uw shared-decision making doelstellingen. Een hoge respons kan bovendien een indicator zijn van het (positief) functioneren van uw zorgorganisatie; de betrokkenheid van de patiënt bij de eigen behandeling is groot en uw organisatie werkt nauwkeurig. Tot slot worden door zorgverzekeraars en SBG voorwaarden gesteld aan de responspercentages. Deze kunnen soms (financiële) consequenties hebben voor uw zorgorganisatie.

Een hoge respons: de 4 ingrediënten van NETQ ROM en PROMs

Respons verhogen

 

Wijze van bevraging: de juiste touchpoints in de patient journey

Met 16 jaar ervaring in online onderzoek heeft NETQ Healthcare veel kennis in huis over responspercentages. Belangrijk op de weg naar het behalen van een goede respons is om patiënten op de juiste momenten in het behandeltraject te benaderen, én ook via het juiste medium.

De vragenlijsten in de testotheek van NETQ ROM en PROMs zijn op de volgende manieren af te nemen:

  • CAWI (Computer Assisted Web Interviewing): de patiënt ontvangt op het eigen e-mailadres een uitnodiging om de vragenlijst (al dan niet begeleid) in te vullen. Uiteraard wordt mobiel gebruik door NETQ Healthcare ondersteund.
  • PAPI (Paper and Pencil Interviewing): de patiënt vult de vragenlijst op papier in, de behandelaar voert de data achteraf in via de data-entry optie in NETQ ROM/PROMs.
  • CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing): de behandelaar neemt de vragenlijst telefonisch af bij de patiënt terwijl hij tegelijkertijd de antwoorden invoert in NETQ ROM/PROMs.
  • Infozuil, tablet of patiëntcomputer: de patiënt vult de vragenlijsten in op een apparaat bij de behandelaar zelf, bijvoorbeeld in de wachtkamer.

Bespreek met een van onze implementatiemanagers welke manier van dataverzameling past in uw zorgorganisatie en hoe u in uw specifieke situatie een hogere respons bereikt!